Newsfeed of LivenGuide and Friends

Gold Diamond Hoop Earrings - Anygolds 
Explore our wide range of fashionable Gold Diamond Hoop Earrings with different colors & the latest designs online at Anygolds. We only use carefully selected 14K solid gold that are styled with the best quality diamonds, CZ  jewelry to offer various looks. Anygold’s exclusive earrings collection will leave you charmed. Join our newsletter and get 10% off of your first purchase. 

 


Please to comment
Trẻ em Việt Nam có “nguy cơ cao” chịu tác động của khủng hoảng khí hậu - UNICEF "Báo cáo cho thấy trẻ em Việt Nam tiếp xúc nhiều với ô nhiễm không khí và lũ lụt.  Báo cáo kêu gọi đầu tư vào hành động bảo vệ khí hậu và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo lợi ích phát triển và đảm bảo tương lai bền vững cho trẻ em. Ngoài ra, các biện pháp như phục hồi xanh sau COVID-19, cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và giáo dục về khí hậu có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong việc bảo vệ tương lai của trẻ em khỏi tác động của biến đổi khí hậu. Bà Lesley Miller, Phó Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết “Khủng hoảng khí hậu là cuộc khủng hoảng về quyền trẻ em”. “Môi trường sống ở Việt Nam ngày càng có nhiều...See more

Please to comment
Trẻ em Việt Nam có “nguy cơ cao” chịu tác động của khủng hoảng khí hậu - UNICEF "Báo cáo cho thấy trẻ em Việt Nam tiếp xúc nhiều với ô nhiễm không khí và lũ lụt.  Báo cáo kêu gọi đầu tư vào hành động bảo vệ khí hậu và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo lợi ích phát triển và đảm bảo tương lai bền vững cho trẻ em. Ngoài ra, các biện pháp như phục hồi xanh sau COVID-19, cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và giáo dục về khí hậu có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong việc bảo vệ tương lai của trẻ em khỏi tác động của biến đổi khí hậu. Bà Lesley Miller, Phó Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết “Khủng hoảng khí hậu là cuộc khủng hoảng về quyền trẻ em”. “Môi trường sống ở Việt Nam ngày càng có nhiều...See more

Please to comment

Gluten Free Meals in Honolulu - Aina Meals
Aina Meals is a local company looking to provide a valuable service for our community. Our goal is to help Oahu’s residents eat cleaner tastier meals, that would help improve their quality of life. We offer the Best Gluten Free Catering Oahu. You can choose from a variety of balanced and organic meals to fit your budget. We also provides Catering Services for almost every occasion. Our variety of catering services contains Vegan Catering Menu, Mexican Catering Menu, etc. Aina Meals recipes will provide a balanced variety between local and international cuisine, with a goal to keep your taste buds always satisfied. Book us today!
 


Please to comment